eventesan-มข.จับมือ ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจกมุ่ง Net Zero ในปี 2065

มข.จับมือ ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจกมุ่ง Net Zero ในปี 2065 

 

สำนักข่าว  :      eventesan .com

URL  :  https://www.eventesan.com/archives/30420

วันที่เผยแพร่  :  24 Jan 2024 

Scroll to Top