mgronline-“ม.ขอนแก่น” จับมือ “สตอรม” หนุนพลังงานสะอาด เปลี่ยนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก

“ม.ขอนแก่น” จับมือ “สตอรม” หนุนพลังงานสะอาด เปลี่ยนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก

 

สำนักข่าว  :      mgronline.com

URL  :      https://mgronline.com/local/detail/9670000007100

วันที่เผยแพร่  :  24 Jan 2024 

Scroll to Top