77kaoded-มข.จับมือ -ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก มุ่ง Net Zero ในปี 2065

ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก มุ่ง Net Zero ในปี 2065

 

สำนักข่าว  :        77kaoded.com

URL  :    https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2525457

วันที่เผยแพร่  :  24 Jan 2024 

Scroll to Top