สํานักข่าวแม็คโปร-ทันตแพทย์ มข.ประกาศความสำเร็จรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมการบูรณะกระดูกข้อต่อขากรรไกร

ทันตแพทย์ มข.ประกาศความสำเร็จรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมการบูรณะกระดูกข้อต่อขากรรไกร

 

สำนัข่าว  :    ข่าวออนไลน์ สํานักข่าวแม็คโปร

   

URL  :  https://www.youtube.com/watch?v=hf2L3KT-9Hs

 

วันที่เผยแพร่  :  23 Nov 2023 

Scroll to Top