eventesan-ฉลอง 60 ปี มข. KKU CSV จัดใหญ่ คัดสรรนวัตกรรม วิจัยเด่น 32 บูธ นำมหกรรมวิชาการสู่ชุมชน

ฉลอง 60 ปี มข. KKU CSV จัดใหญ่ คัดสรรนวัตกรรม วิจัยเด่น 32 บูธ นำมหกรรมวิชาการสู่ชุมชน

สำนักข่าว :  eventesan.com

Scroll to Top