siamrath-“ศุภมาส” ดัน อว. จับมือเอกชนผลิต “บัณฑิต” ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ดึง 10 มหา’ลัยนำร่องจัดหลักสูตรแซนด์บอกส์

“ศุภมาส” ดัน อว. จับมือเอกชนผลิต “บัณฑิต” ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ดึง 10 มหา’ลัยนำร่องจัดหลักสูตรแซนด์บอกส์

 

สำนักข่าว : siamrath.co.th 

Scroll to Top