มข.จัดสัปดาห์วิทย์ ปลุกแนวคิด “วิทย์ฯสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคม”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์จริงซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นความสนใจการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม  https://th.kku.ac.th/153353/

ติดตามรายการอื่น ๆ  KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Youtube Khon Kean University :  https://www.youtube.com/@kkuchannel

TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu

Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/home

ผานิต ฆาตนาค : ข่าว / พรทิพย์ คำดี : ควบคุมการผลิต/เขียนบท

ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ลำดับภาพ/ภาพ

Scroll to Top