THE STATES TIMES-มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (Transformation) เพื่อวิสัยทัศน์ในการเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก

 

สำนักข่าว : THE STATES TIMES

Scroll to Top