contestwar- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon & Pitching “E-SAN Thailand Coding & AI Academy”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon & Pitching “E-SAN Thailand Coding & AI Academy”

 

สำนักข่าว :  contestwar.com

 

URL :  http://contestwar.com/contest/16798

วันที่เผยแพร่ :14 Aug 2023

Scroll to Top