คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมฉลอง 60 ปี มข. พร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ในปี 67

รศ. ชนกพร เผ่าศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยบุคลากรสาขาวิชาเคมี เข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา  และได้รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่งศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top