มข.เปิดฉากงาน “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร” สนองพระราชดำริฯ ฉลอง 60 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการขับเคลื่อน อพ.สธ. “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร” ณ ด้านหน้าอาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

Scroll to Top