กรมอนามัย : สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศสมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Health Literacy…

สำนักข่าว : facebook: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

URL : https://www.facebook.com/386569216985580/posts/497765302532637

วันที่เผยแพร่ :  6  ก.พ.  2566

Scroll to Top