ยิบอินซอย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม

สำนักข่าว : moneyandbanking.co.th

URL :  https://moneyandbanking.co.th/article/pr-news/yipintsoi-moa-08122022

วันที่เผยแพร่ :  8  ธ.ค.  2565

Scroll to Top