มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพฤติกรรมความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษา และยกระดับมาตรฐานการบริหารงานด้านการส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ thainews.prd.go.th – 180,000.00

สำนักข่าว :  thainews.prd.go.th

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220909220022983

วันที่เผยแพร่ :  9  ก.ย.  2565

Scroll to Top