25 พฤษภาคม : รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสาน ตามแผนการสำรวจเรื่อง คนอีสานกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ…

สำนักข่าว : facebook: MatichonOnline-มติชนออนไลน์

URL :  https://www.facebook.com/MatichonOnline/posts/pfbid02UXAbZ2YHiSeWg9JwRHAHRTrQdp5j4CDLyGVWG7NbYNzMs2dzv2XdsqyDZqM8F4Jul

วันที่เผยแพร่ :  25 พ.ค.  2565

Scroll to Top