เพลง แก่นกาลพฤกษ์ (2018)

เพลง แก่นกาลพฤกษ์ 
คำร้อง: ดารุณี จงอุดมการณ์
ทำนอง/เรียบเรียง: พิจักษณ์ วีระไทย
ขับร้อง: พิจักษณ์ วีระไทย/ ดุจฤดี บำเพ็ญผล
Mixed Down/Mastered: ประสบโชค ดวงมาลัย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2561 (2018)

ดาวน์โหลด

 เพลงประจำมหาวิทยาลัยฉบับดั้งเดิม
 เพลงประจำมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 เพลงแก่นกาลพฤกษ์ (2018)

Scroll to Top