มข.จัด“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 65 เชิดชูเกียรติคนทำงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานมาร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ความผูกพัน และเป็นการแสดงมุทิตจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 267  ท่าน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 45 ท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 222 ท่าน

พิธีการเริ่มจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวแสดงความชื่นชม ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ใจความตอนหนึ่งว่า การที่ท่านรับราชการมาจนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ ย่อมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การทำงานจนเชี่ยวชาญ และได้สร้างผลงานไว้มากมายอย่างต่อเนื่อง

“ขอแสดงความชื่นชม และ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความเสียสละ มานะอดทน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แม้ว่าท่านจะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกแล้ว แต่ทุกท่านยังคงเป็นชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในดวงใจของเราทุกๆ คน ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ท่านยังสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นหลังในโอกาสต่าง ๆ  ได้ เพื่อให้ผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ได้พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวความรู้สึก ที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ ว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการทั้งหลาย ท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัย ได้เจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้มีโอกาสพักผ่อนมากขึ้น มีเวลาเป็นของตนเองมากขึ้น

“การได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโชคดี เพราะพวกเราที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมหาวิทยาลัยยังคงดูแล โดยการสนับสนุนให้ตั้งชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรที่เกษียณได้มีโอกาสพบปะกัน รวมไปถึงการร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทางชมรมยังมีการทำจดหมายข่าวเพื่อส่งข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัย ข่าวคราวของเพื่อนร่วมงาน ข่าวคราวของผู้เกษียณ เพราะฉะนั้นชมรมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิก เพื่อเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และ นึกถึงวันเก่าๆ ที่ดีในพื้นที่แห่งนี้”ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย ว่า หลายๆท่านเริ่มทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี 2527 นับเป็นเวลาเกือบ 40 ปี หรือ บางท่านก็ทำมาก่อนหน้านั้น ดิฉันเองเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรี และ มาเป็นต้นกล้าเกิดใหม่ เริ่มทำงานที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในปี 2527 ประสบการณ์ที่ได้พบ คือ โอกาส การสนับสนุน และ ความก้าวหน้า มาโดยตลอด มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศหลายครั้ง และ มีเพื่อนๆตั้งแต่คณะแพทย์ คณะพยาบาล รวมไปถึงการทำงานในหลายๆระดับ ทำให้ดิฉันได้สัมผัสรับรู้ถึงความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ในการทำงานเรื่อยมา

“เราอยู่ในรั้วสีอิฐ เรามีเลือดมอดินแดงอย่างเข้มข้น การปฏิบัติงานทั้งสายสนับสนุน และ สายวิชาการทำให้พวกเรา มีความรู้สึกที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉะนั้น สำหรับดิฉัน ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ความสำนึกในบุญคุณของมหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาสทำให้ดิฉันได้ก้าวมายืนในจุดสูงสุด ดิฉันเชื่อว่าผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านย่อมจะมีความรู้สึกไม่ต่างกัน ท้ายที่สุดขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ในช่วงท้ายๆของการรับราชการ ได้ให้โอกาสพวกเราที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการไปที่จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ แทนที่จะเป็นวันที่พวกเราเสียดาย แต่กลับเป็นวันที่พวกเรามีความสุขที่ได้พบกับเพื่อนเก่า และ เพื่อนใหม่ ดิฉันเชื่อว่าเราจะมีความผูกพัน และพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราจะเฝ้ามองการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย ให้เจริญสูงสุดยิ่งๆขึ้นไป”ศ.ดร.วงศา กล่าว

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวว่า

“แผ่นดินนี้มอดินแดงงามสง่า

จารึกนามก้าวหน้าด้วยศักดิ์ศรี

แผ่นดินนี้จารึกไว้ด้วยคุณงาม และ ความดี

ทุกท่าน ณ ที่นี้ คือผู้เกษียณ ที่ เปี่ยมล้น…….ความดีงาม”

“คนที่อื่นอาจมองว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความแห้งแล้ง และ กันดารแต่วันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังเป็นมหาวิทยาลัยที่อบอุ่น อบอวลด้วยมิตรไมตรี ที่มีให้แก่กัน ขอจารึกความงดงามนี้ไว้ในหัวใจ ผมเชื่อว่าผู้เกษียณจะเกษียณด้วยความรัก ความอบอุ่น ความภาคภูมิใจ ความผูกพันที่ประมาณค่าไม่ได้ แม้ปีนี้เป็นปีที่ยังเผชิญสถานการณ์โควิด มีความเสี่ยง แต่มหาวิทยาลัย ยังคงให้โอกาสในการจัดงานเกษียณอย่างสง่างาม เปิดโอกาสที่ผู้เกษียณได้เดินทางไปเปิดประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า ทำให้หลายๆท่านได้รู้จักกัน เป็นบรรยากาศของความสุข อบอุ่น และ ปิติ  สำหรับวันนี้ห้องประชุมแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรู้สึกดีๆ การส่งพลังใจให้แก่กัน บรรยากาศ สถานที่ถูกจัดสรรอย่างสวยงาม นับเป็นน้ำจิตน้ำใจจากน้องๆ และ เพื่อน ๆ ที่มาร่วมงาน ร่วมชื่นชมยินดี ขอเป็นตัวแทนผู้เกษียณ ขอบคุณคณะผู้บริหาร และผู้จัดงาน บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เราสัญญาว่าแม้จะเกษียณไปแล้ว เราจะยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จะไปมาหาสู่ พร้อมทั้งส่งกำลังใจ ไปอยู่ที่ใดก็จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เพื่อรักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ขจรกระจาย ตลอดไป”นายบุญญฤทธิ์ กล่าวปิดท้าย

ภายหลังการกล่าวแสดงความรู้สึก เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยพราหมณ์ได้ประกอบพิธีตามประเพณีอีสานเพื่อความเป็นมงคล ต่อจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผูกข้อมือผู้เกษียณอายุราชการ และ มอบของที่ระลึกเป็นพิธีสุดท้าย ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความ อบอุ่น ผูกพัน และประทับใจ

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดภาพแห่งความประทับใจ งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 

Scroll to Top