ดาวน์โหลดภาพแห่งความประทับใจ งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

[ ดาวน์โหลดคลิก ]

หมายเหตุ: ทีมงานกองสื่อสารองค์กร ได้สร้าง Drive ไว้ เมื่อมีภาพพร้อมเผยแพร่จะอัปโหลดเข้าไปตามลิงก์ ท่านสามารถติดตามดาวน์โหลดได้ โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์

Scroll to Top