Smart Campus – Khon Kaen University

naewna-รองปลัด อว.ชมเทคโนฯการศึกษา‘หัวเว่ย’ โชว์ในไทยครั้งแรกที่ขอนแก่น

รองปลัด อว.ชมเทคโนฯการศึกษา‘หัวเว่ย’ โชว์ในไทยครั้งแรกที่ขอนแ […]

naewna-รองปลัด อว.ชมเทคโนฯการศึกษา‘หัวเว่ย’ โชว์ในไทยครั้งแรกที่ขอนแก่น Read More »

mgronline-หัวเว่ย โชว์นวัตกรรม Education Summit 2023 รับอุตฯ การศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ย โชว์นวัตกรรม Education Summit 2023 รับอุตฯ การศึกษาปร

mgronline-หัวเว่ย โชว์นวัตกรรม Education Summit 2023 รับอุตฯ การศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

iphone-droid-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ

iphone-droid-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

overclockzone-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ

overclockzone-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

mxphone-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ EDUCATION SUMMIT 2023 ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ EDUCATION SUMMIT 2023 ครั้งแรกนอกกรุ

mxphone-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ EDUCATION SUMMIT 2023 ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

positioningmag-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ

positioningmag-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

adslthailand-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ

adslthailand-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

รายงานพิเศษ : ‘มข.-กฟผ.’สานโครงการ‘Smart Campus’ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ

วันที่เผยแพร่ 25 เม.ย. 2565 หัวข้อ รายงานพิเศษ : ‘มข.-กฟผ.’สา

รายงานพิเศษ : ‘มข.-กฟผ.’สานโครงการ‘Smart Campus’ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ Read More »

Scroll to Top