Human Book

ขอเชิญรับฟัง Special Human Book “ทักษะหลักและทักษะรองที่นักศึกษาควรพัฒนาในการทำงานในศตวรรษที่ 21” (Zoom Meeting)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา แล …

ขอเชิญรับฟัง Special Human Book “ทักษะหลักและทักษะรองที่นักศึกษาควรพัฒนาในการทำงานในศตวรรษที่ 21” (Zoom Meeting) Read More »

ชวนอ่านหนังสือมนุษย์ : หนังสือในห้องสมุดไม่ใช่มีแค่ฉบับพิมพ์

หนังสือมนุษย์ คือคนที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น สามาร …

ชวนอ่านหนังสือมนุษย์ : หนังสือในห้องสมุดไม่ใช่มีแค่ฉบับพิมพ์ Read More »

สำนักหอสมุด มข. ชวนอ่าน Human Book ทั้งแบบ Online และ Onsite

15 กันยายน 2563 สำนักหอสมุดได้จัดอบรมการใช้ Google Meet ให้กั …

สำนักหอสมุด มข. ชวนอ่าน Human Book ทั้งแบบ Online และ Onsite Read More »

Scroll to Top