สำนักหอสมุด

อบรมออนไลน์ Financial Learning Programs the series : session3_EP3 : How to: เกษียณเร็ว เกษียณรวย

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ […]

อบรมออนไลน์ Financial Learning Programs the series : session3_EP3 : How to: เกษียณเร็ว เกษียณรวย Read More »

อบรมออนไลน์ Financial Learning Programs the series : session3_EP2 : เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ

อบรมออนไลน์ Financial Learning Programs the series : session3_EP2 : เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน Read More »

อบรมออนไลน์ Financial Learning Programs the series : session3_EP1 : การเงิน 4 ด้าน : เคล็ดลับของความรวย

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ

อบรมออนไลน์ Financial Learning Programs the series : session3_EP1 : การเงิน 4 ด้าน : เคล็ดลับของความรวย Read More »

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก จาก Cleveland Clinic, Ohio สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนว

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก จาก Cleveland Clinic, Ohio สหรัฐอเมริกา Read More »

สำนักหอสมุดผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

สำนักหอสมุดผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงานมหกรรม &#8220

สำนักหอสมุดผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” Read More »

สำนักหอสมุดสานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

สำนักหอสมุดสานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เมื่อว

สำนักหอสมุดสานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Read More »

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวก

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล Read More »

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกา

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2 Read More »

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุดให้แก่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุดให้แก่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มข. Read More »

ห้องสมุด มข. เปิดประสบการณ์ metaverse สู่โลกแห่งเกมซีเรียสและการออกแบบเกม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สู่โลกแห่งเกมซีเรี

ห้องสมุด มข. เปิดประสบการณ์ metaverse สู่โลกแห่งเกมซีเรียสและการออกแบบเกม Read More »

Scroll to Top