วารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินเเลนด์ ฉบับที่ 61 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567

mgronline-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก มีอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่เท่านั้น เตรียมต่อยอดด้านอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เดือน มิ.ย. – ส.ค.นี้

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม […]

mgronline-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก มีอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่เท่านั้น เตรียมต่อยอดด้านอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เดือน มิ.ย. – ส.ค.นี้ Read More »

bangkokbiznews-นักวิจัย NSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์

นักวิจัย NSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชพันธุ์ใหม่ขอ

bangkokbiznews-นักวิจัย NSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์ Read More »

matichon-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น

พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอย

matichon-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น Read More »

today.line-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น

พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอย

today.line-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น Read More »

cm108-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก พบที่ อ.ดอยสะเก็ด และ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของ

cm108-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก พบที่ อ.ดอยสะเก็ด และ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เท่านั้น Read More »

thaipost-นักวิจัยNSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์

นักวิจัยNSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นของไ

thaipost-นักวิจัยNSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์ Read More »

thaipbs-ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก

ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก

thaipbs-ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก Read More »

innolifethailand-อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ

innolifethailand-อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก Read More »

thailandplus-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ ฉบับที่ 61

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของ

thailandplus-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ ฉบับที่ 61 Read More »

ryt9-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของ

ryt9-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ Read More »

Scroll to Top