คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ขอนแก่นเปิดตัว โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM

สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ URL:  https://www.bangkokbiznews.com …

ม.ขอนแก่นเปิดตัว โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM Read More »

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: เครื่องต้นแบบตรวจวัด PM 2.5

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(กรอบบ่าย)

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top