ชุตินันท์ พันธ์จรุง

วิทยุ มข. บริการชุมชน: คุณหมอต้น แนะวัยรุ่นสังเกตโรคซึมเศร้า หงุดหงิด ท้อแท้เบื่อหน่าย ไม่อยากไปเรียน ติดต่อ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ควรรีบพบจิตแพทย์ใกล้บ้าน

Scroll to Top