เมื่อนักศึกษาและบุคลากร มข.มีผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

เมื่อนักศึกษาและบุคลากร มข. มีผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ต้องปฏิบัติตนอย่างไร? คลิปนี้มีคำตอบ

………………………………………………………………………….

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาสุขภาพและและแผนการรักษาได้ที่ หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร.088 692 8212, 088 683 1125 หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โทร.091 938 7681

………………………………………………………………………….

ด้วยความปรารถนาดีจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top