คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. KKBS Pre-B ชวนน้องเรียน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKBS Pre-B เปิดโอกาสดี ๆ ชวนน้องเรียน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต KKBS PRE-B  Pre Bachelor Degree เพื่อมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจก่อนใคร

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต KKBS PRE-B  Pre Bachelor Degree เพื่อมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ โดยผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถนำใบประกาศยื่นรอบ TCAS 1 (Portfolio) พร้อมสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าในวิชาพื้นฐานของหลักสูตรบริหารธุรกิจ และเมื่อเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สามารถนำหน่วยกิตที่สะสมไว้มาเทียบโอนได้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565

หลักสูตรที่เปิดรับ

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

– รับสมัครผ่านระบบออนไลน์      วันที่ 1 ก.พ. – 2 มี.ค. 2565

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  วันที่  4 มี.ค. 2565

– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มี.ค. 2565

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 15 มี.ค. 2565

– รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์   วันที่ 17 – 21 มี.ค. 2565

– ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบข้อมูลและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 22 – 27 มี.ค. 2565

– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   วันที่  28 มี.ค. 2565

– ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันที่ 7 เม.ย. 2565

– เปิดภาคเรียน   วันที่ 8 เม.ย. 2565

ทำการเรียนการสอนในระบบออนไซต์และออนไลน์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://next.kku.ac.th/sign-up

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนิศาชล ศรีเทพอุบล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

โทร. 043-202401 ต่อ 48037  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-4604-2006  E-mail : nisasr@kku.ac.th

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top