ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (6 ม.ค. 65 เวลา 09.00-15.00 น.)

Scroll to Top