พรปีใหม่…จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

พรปีใหม่…จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top