ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 31 ราย พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งแรกที่ มข

สำนักข่าว : กระทรวงสาธารณสุข

URL : https://pr.moph.go.th/?url=pr%2Fdetail%2F2%2F03%2F156719%2F

วันที่เผยแพร่ :  14 เมษายน 2564

Scroll to Top