ส่งมอบแผ่นกันกระสุนผสมรังไหมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสู่การใช้งานจริงในภาคสนาม ผู้ใช้งานเผยมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพพร้อมชื่นชม มข.ที่สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าให้สังคม

        วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.15 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นผู้แทนในการส่งมอบ “แผ่นวัสดุกันกระสุนที่ผสมรังไหม”ให้กับ พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด จำนวน 10 ชุด โดยมีผู้ร่วมในพิธีประกอบด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผศ.พนมกร ขวาของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้พัฒนาผลงานวิจัยแผ่นรังไหมรับแรงกระสุน และ คุณ จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการทรัพย์สินทางปัญญา

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ผศ.พนมกร ขวาของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พัฒนาผลงานวิจัยแผ่นรังไหมรับแรงกระสุน กล่าวว่า สิ่งที่ส่งมอบในครั้งนี้เป็นแผ่นรังไหมรับแรงกระสุนที่ผ่านการศึกษาวิจัยจนมีคุณภาพที่เชื่อถือได้ โดยเป็นแผ่นรับแรงกระสุน โดยมีน้ำหนักแผ่นละ 950 กรัม ขนาดกว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 8 มิลิเมตร จำนวน 10 แผ่น สามารถรับแรงกระสุนปืนสั้นได้ การส่งมอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตเจ้าหน้าที่ได้เป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัย และก็เป็นความต้องการหนึ่งของเราที่อยากทำประโยชน์เพื่อสังคมผ่านความรู้ความสามารถที่เรามี การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอความอนุเคราะห์เข้ามาแสดงให้เห็นถึงการยอมรับเชื่อถือในประสิทธิภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต่อผู้มาร่วมในพิธีถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสนับสนุนงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม จากนั้นจึงได้ส่งมอบแผ่นวัสดุกันกระสุนที่ผสมรังไหมจำนวน 10 ชุด ให้กับ พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด

พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น

        พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด กล่าวว่า ได้ทราบถึงการผลิตผลงานวิจัยครั้งนี้ผ่านสื่อมวลชนซึ่งได้นำเสนอให้เห็นถึงประสิทธิภาพอย่างน่าสนใจ ประกอบกับทางสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดยังไม่มีแผ่นวัสดุกันกระสุนที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมักต้องเผชิญเหตุที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงการป้องกันตัวเองด้วยเกราะกันกระสุนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่บางคนยังต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดหามาใช้เพื่อการดูแลประชาชน

        “รู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงประโยชน์สำหรับประชาชนโดยทำผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของเราในการดูแลประชาชน ทั้งนี้จากประสบการณ์ตรงของตนเองได้ศึกษาและดูการนำเสนอผลงานแผ่นวัสดุกันกระสุนที่ผสมรังไหมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเชื่อมั่นว่าเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพสามารถให้ความปลอดภัยในการใช้งานจริงได้ ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ทำผลงานอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประชาชน สุดท้ายต้องขอชื่นชมและขอบคุณ” พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์ กล่าว


        มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.พนมกร ขวาของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อ. สุธา ลอยเดือนฉาย ได้ทำการพัฒนางานวิจัยที่วิจัยเรื่องแผ่นรังไหมรับแรงกระสุนปืนสั้น ที่ประสบความสําเร็จไปแล้วโดยมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง พร้อมก้าวไปอีกขั้น สามารถผลิตแผ่นรังไหมให้สามารถรับกระสุนปืนที่แรงและมีขนาดใหญ่ขึ้น ได้สําเร็จ พร้อมทั้งได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเรียบร้อย จุดเด่นของงานวิจัยนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นเหล็กหนาขนาด 9 มิลลิเมตร ที่ใช้ในเสื้อเกราะกันกระสุนทั่วไป พบว่ามีน้ำหนักเบากว่า 2-3 เท่า และอีกคุณสมบัติเด่น คือ การหยุดจับกระสุนไม่ให้เกิดการแฉลบ เนื่องจากแผ่นโลหะทําให้กระสุนเกิดการแฉลบซึ่งอาจไปโดนอวัยวะอื่น หรือผู้ที่อยู่ข้างเคียงเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้ คณะนักวิจัย ยังได้พัฒนาแผ่นรังไหมรับแรงออกมาหลายรุ่นที่รับแรงกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ และน้ำหนักเบาขึ้นในแต่ละรุ่น เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ คุณสมบัติเด่นของแผ่นรังไหมรับแรง คือ การหยุดจับกระสุนไม่ให้เกิดการแฉลบ และหากเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ดีกว่าเกราะอ่อนกันกระสุนที่ทำจากเคฟลาร์ พบว่าแผ่นรังไหมรับแรงมีราคาถูกกว่า และยังสามารถป้องกันอาวุธมีคม อาทิ มีด ซึ่งไม่สามารถแทงทะลุแผ่นรังไหมได้

พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น ผศ.พนมกร ขวาของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ นาย ชายชาญ หล้าดา

KKU gives bullet-proof plates made from cocoon to police for real use – users are confident of the efficiency and appreciate KKU’s research for the social

https://kku.ac.th/8385

 

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top