stockfocusnews-ตลาดหลักทรัพย์ฯจับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สำนักข่าว  :     stockfocusnews.com

URL  :    https://stockfocusnews.com/archives/202868

วันที่เผยแพร่  :  18  Apr  2024 

Scroll to Top