มข. MOU เทียนเฟือก สนับสนุนโครงการเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ต่อยอดเยาวชนสู่ระดับสโมสรและระดับชาติ

     วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนโครงการเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของเยาวชนให้สูงขึ้นและเป็นการต่อยอดสู่ระดับสโมสรและระดับชาติ และ พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการ KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 ขึ้น ณ ศูนย์ฝึก เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิด รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวสนับสนุนความร่วมมือดำเนินงาน KKU VOLLEYBALL ACADEMY และ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี กล่าวสรุปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้บริหารสโมสรวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีและทำข่าว

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

     รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของพิธีลงนามฯ ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถพิ่มศักยภาพภายใต้ “แผนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลหญิง ของ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมีปณิธานที่มุ่งเน้นการพัฒนานักกี่ฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ 3 ระดับ คือ ระดับตันน้ำ ได้แก่ การพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา, ระดับกลางน้ำ ได้แก่ระดับอุดมศึกษา และระดับปลายน้ำ ได้แก่ การผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพระดับสโมสรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อรับใช้ชาติในฐานะนักกี่ฬาทีมชาติต่อไป สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นหัวใจหลักของแผนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การดำเนินงานของ KKU Volleyball Academy (KKU VA) เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดกีฬาวอลเลย์บอลให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยส่งเสริมนักกีฬากิดสุขภาวะจากการเล่นกีฬาควบคู่การได้รับโอกาสทางการศึกษา และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตได้

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่น ในการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอล หญิงภาคอีสาน เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและรับใช้สังคม ประเทศชาติ ผ่านกีฬาวอลเลย์บอล ให้ก้าวไปพร้อมๆ กัน จากระดับมือสมัครเล่นไปสู่ระดับอาชีพ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ได้อย่างยั่งยืน  ในนามมหาวิทยาลัยขอแก่น ขอขอบคุณ ดร.อรรถพล เลาห์ขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 ที่ให้การสนับสนุนโครงการเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี โดยการมอบทุนทรัพย์ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรายการ KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) อายุไม่เกิน 12 ปี ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Sponsor) นอกจากนั้นท่านยังได้รับยกย่องว่าเป็น “บุคคลผู้มีคุณูปการ” ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลาย ๆ ด้าน และมีปณิธานในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะร่วมกันพัฒนายุวชน เยาวชน ให้ได้รับโอกาสที่ดี ทั้งการศึกษาและการกีฬาควบคู่กับไป สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัวสังคม รวมถึงประเทศชาติต่อไปในอนาคต

คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

     ด้าน คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือสนับสนุนโครงการผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ว่า ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 และได้รับพระราชทานวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการแข่งขันรายการ KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) อายุไม่เกิน 12 ปี ซึ่งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย และยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งต่อไป

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี

     และ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ   กล่าวว่า ขอขอบคุณดร.อรรถพล เลาห์ขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด รวมถึงโครงการ KKU Volleyball Academy ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Sponsor) ในครั้งนี้ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับโครงการเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับการสนับสนุน ผ่าน เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี มูลค่าการสนับสนุน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลง

     ที่สำคัญโครงการนี้ จะเป็นตัวขับเคลื่อนองคาพยพของวงการกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งการศึกษาควบคู่กับกีฬาวอลเลย์บอล ให้กลายเป็นศูนย์กลางของการบ่มเพาะ พัฒนา และสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลที่มีศักยภาพสูงประดับวงการกีฬาวอลเลย์บอล สร้างชื่อเสียงกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งจะนำมาซึ่งสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจของชาวอีสาน และจังหวัดขอนแก่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG 5 (Gender Equality) : การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls) โดยการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากลผ่านการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอย่างจริงจัง การสนับสนุนปณิธานและค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการอุทิศเพื่อสังคม Social Devotion พร้อมต่อยอดความแข็งแกร่งไปยังการรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต


     ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พยาน โดย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ด้านบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ลงนามโดย คุณชัยธนาดลณ์ อุชชิน ที่ปรึกษาบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด พยาน โดย คุณเฉลิมชัย ศิริอาคเนย์ ที่ปรึกษาบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด และ คุณภูเบศก์ ยอดรัก ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

     ปิดท้ายด้วยพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการ KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จังหวัดขอนแก่น รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวบานสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จังหวัดมหาสารคาม รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวนทีมละ 3,000 บาท

     นอกเหนือจากนี้ 4 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล จะได้รับการทาบทามเพื่อเป็นโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายของ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชิญลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับการสนับสนุน จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ภาพ ข่าว :  เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top