เรื่องเล่า 60 ปี มข.ย้อนวันวานผ่าน 7 มุมมองศิษย์มอดินแดงหลาก Generation EP.7

เดินทางมาถึง EP.สุดท้ายแล้ว  สำหรับสกู๊ปพิเศษ เรื่องเล่า 60 ปี มข.ย้อนวันวานผ่าน 7 มุมมองศิษย์มอดินแดงหลาก ในวันนี้กองสื่อสารองค์กรชวนย้อนวันวานในรั้วสีอิฐ ช่วงปี 2562 จนถึงปัจจุบัน  ที่นักศึกษาจะมาบอกเล่าความทรงจำ และความภาคภูมิใจตลอด 60 ปีในมหาวิทยาลัยของพวกเรา 

2562 คุณากร ทิวากรกฎ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2562 แม้จะไม่ได้ตั้งเป้าเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่แรก แต่ คุณากร ทิวากรกฎ  นักเรียนหนุ่มจากกรุงเทพฯ ก็ถูกโชคชะตาขีดเส้นทางให้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ในรั้วมอดินแดง วันแรกที่มาถึงก็ต้องตื่นตากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสานนี้ที่แทบไม่แตกต่างจากกรุงเทพฯ เพิ่มเติมคือความเป็นมิตรของผู้คนทั้งรุ่นพี่และเพื่อนที่รู้จักกันผ่านกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนที่เข้มข้นไม่ได้สร้างความทุกข์ใจเลยแม้แต่น้อย “ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงยังไม่เคยมีวันไหนรู้สึกว่าคิดผิดที่เลือกมาเรียนที่ มข.เลย”

นักศึกษายุคโควิดเป็นอีกนิยามที่นักศึกษาแพทย์คุณากร ต้องเผชิญ การเรียนออนไลน์ 100% ท่ามกลางโรคระบาดหนัก ลดโอกาสลงฝึกภาคปฏิบัติในห้องทดลอง และลดโอกาสผ่าอาจารย์ใหญ่ไปครึ่งหนึ่งอย่างน่าเสียดาย  แต่ก็ทำให้ได้ฉุกคิดว่านี่คือบททดสอบให้ตัวเองพยายามมากยิ่งขึ้น ทดแทนส่วนที่ขาดด้วยการอ่านหนังสือ ค้นคว้าวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ทางออนไลน์ ฝึกฝนทักษะและขอคำปรึกษาจากคณาจารย์เพิ่มเติม สิ่งที่ได้กลับมาเป็นของแถมคือทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น  เมื่อเปิดเทอมมาความรู้ทั้งหมดนั้นก็ถูกนำมาใช้ต่อเนื่องในห้องทดลองและในโรงพยาบาล

หลังผ่านพ้นช่วงออนไลน์มาสู่การออนไซต์ สิ่งที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือคำว่า อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) ไม่ใช่เพียงคำสวยหรูที่นิยามปณิธานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่หลักสูตรการเรียนการสอนได้สะท้อนปณิธานดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน อย่างคณะแพทยศาสตร์มีหลักสูตรที่นักศึกษาตั้งแต่ปี 3 ต้องลงชุมชนเพื่อสำรวจปัญหาสุขภาพของประชาชนในต่างจังหวัด เพื่อนำมาพัฒนาโครงการจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง แล้วลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อดูแล และตรวจรักษาชาวบ้านตามโรงพยาบาลชุมชน ทั้งยังนําความรู้ไปสู่ชุมชน ลงพื้นที่ทำวิจัย และนำนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานจริง ทั้งยังปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งการอุทิศเพื่อสังคมลงไปในใจของนักศึกษาทุกคนด้วย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเป็นพื้นที่ของการหยิบยื่นโอกาสให้ทุกคน อย่างคณะแพทยศาสตร์ก็มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาหลายต่อหลายรุ่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เรียนจบไปช่วยดูแลครอบครัวและพัฒนาบ้านเกิด ขณะเดียวกันในภาพใหญ่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็กำลังเดินหน้าขยายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 5,000 เตียง ซึ่งมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในช่วงที่เรียนอยู่ปีหนึ่ง คาดว่าก่อนเรียนจบ 6 ปี Medical hub นี้จะสามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางการแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ดูแลรักษาประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

“มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ได้ใบปริญญาเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ทั้งวิชาความรู้ ให้สังคมเพื่อน และให้โอกาสมากมาย ไม่ใช่เฉพาะกับผม แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับทุกคน เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นพลเมืองที่ดีที่มาร่วมกันพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น”

เรื่อง : ผานิต  ฆาตนาค

ภาพ : คุณากร ทิวากรกฎ

อ่าน : เรื่องเล่า 60 ปี มข.ย้อนวันวานผ่าน 7 มุมมองศิษย์มอดินแดงหลาก Generation EP.1

เรื่องเล่า 60 ปี มข.ย้อนวันวานผ่าน 7 มุมมองศิษย์มอดินแดงหลาก Generation EP.2

เรื่องเล่า 60 ปี มข.ย้อนวันวานผ่าน 7 มุมมองศิษย์มอดินแดงหลาก Generation EP.3

เรื่องเล่า 60 ปี มข.ย้อนวันวานผ่าน 7 มุมมองศิษย์มอดินแดงหลาก Generation EP.4

เรื่องเล่า 60 ปี มข.ย้อนวันวานผ่าน 7 มุมมองศิษย์มอดินแดงหลาก Generation EP.5

เรื่องเล่า 60 ปี มข.ย้อนวันวานผ่าน 7 มุมมองศิษย์มอดินแดงหลาก Generation EP.6

ติดตามเรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองอื่น ๆ ยุคต่อไป เร็ว ๆ นี้

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top