techamobiz-“NIA” จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดนวัตกรรมไทย ปี 2566

“NIA” จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดนวัตกรรมไทย ปี 2566

 

สำนัข่าว  :      techamobiz.com

 

URL  :    https://techamobiz.com/?p=5155

 

วันที่เผยแพร่  :    30  Oct 2023 

 

Scroll to Top