banmuang-“เข็นบทขึ้นภูเขา” พัฒนากำลังคนด้านการเขียนบทภาพยนตร์ เพิ่มมูลค่าภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก

“เข็นบทขึ้นภูเขา” พัฒนากำลังคนด้านการเขียนบทภาพยนตร์ เพิ่มมูลค่าภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก

สำนักข่าว :  banmuang.co.th

 

URL :  https://www.banmuang.co.th/news/education/345161

วันที่เผยแพร่ :  12 Sep 2023

Scroll to Top