FPT – KKU จับมือแน่นแฟ้น สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง FPT University กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต นางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต Dr. Ta Ngoc Cau, Vice Director of FPT University, Ms. Nguyen Thi Thu Hien, Dean of FPT Education Global และแขกผู้มีเกียรติจาก Thailand-Vietnam Friendship Association, Vietnam-Thailand Friendship Association, Thai Chamber of Commerce and Industry in Vietnam และ Vietnam Union of Friendship Organizations การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ และขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ระหว่าง 2 สถาบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “กระผมในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี วันชาติเวียดนาม 2 กันยายน ที่จะถึงนี้ กระผมขอส่งความปรารถนาดีถึงทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาวเวียดนาม ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เติบโตเกินความคาดหมาย ในปีนี้ เป็นวันครบรอบ 10 ปีของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ ในด้านประชาชน ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี”
“FPT University กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นพ้องกันที่จะสานต่อความร่วมมือ และผลักดันการยกระดับการศึกษา โดยเป็นความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ถือเป็นพยานของพลังแห่งมิตรภาพ การส่งเสริมนวัตกรรม และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เรามีวิสัยทัศน์ในการมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนและนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าของสังคมและประเทศ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงการลงนามข้อตกลงเท่านั้น แต่เป็นความร่วมมือที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายของโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ FPT University มีความร่วมมือมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 และมีกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ที่จะดำเนินการในปี 2566 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ของทั้งสองฝ่ายมีการเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม และภาษาระหว่างกัน โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ซึ่งจะร่วมคัดเลือกและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย

ข่าว: ภัทรธีรา ทุมทัน

ภาพ: มข./ FTP

FPT – KKU join to continue educational collaboration

https://www.kku.ac.th/16794

 

Scroll to Top