มวลชนไทยนิวส์ทีวีออนไลน์-เด็กนักเรียนกว่า 600 คน ร่วมดำนาสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย กิจกรรม Agro Tour ดำนาปลูกข้าว@AGKKU2023

 

สำนักข่าว : มวลชนไทยนิวส์ทีวีออนไลน์

 

URL :  https://youtu.be/z00mBGI93u8?t=19

วันที่เผยแพร่ : 17 Aug 2023

Scroll to Top