กองการต่างประเทศ มข. ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย คณะผู้แทนจาก กองการต่างประเทศ มข. ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มูลนิธิทุน Fujimoto สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานส่วนราชการดังกล่าว เพื่อส่งมอบความสุข และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการต่างประเทศร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิทุน Fujimoto

ข่าว/ภาพ : กองการต่างประเทศ

Scroll to Top