อธิการบดี มข.ร่วมประชุมมาตรการแนวทางการป้องกันลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย

เมื่ออังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการการป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศาสตราจารย์ ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เสถียรนาม ศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา เสถียรนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชติ ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ผู้อำนวยกองอาคารและสถานที่ นายวณัช พาดี นายมรกต สุบิน นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้เราได้เชิญคณะกรรมการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยมาประชุมหารือร่วมกัน ประกอบด้วยทีมงานหลายฝ่ายโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจราจร โดยในการประชุมครั้งนี้เราได้นำเหตุการณ์ข่าวเศร้าสลดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรอบปี กรณีอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยและมีนักศึกษาเสียชีวิต มาวางแผนว่าเราจะวางระบบความปลอดภัยอย่างไร เพื่อไม่ให้มีการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต โดยเฉพาะอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก ซึ่งจะต้องทำอย่างจริงจังโดยเฉพาะตรงจุดเกิดเหตุ และ พื้นที่อื่นๆของมหาวิทยาลัย จะต้องมีมาตรการรองรับ เช่น การทำวงเวียน หรือ การติดสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น

“ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรนักศึกษามีความปลอดภัยและเกิดความมั่นใจ ขณะเดียวกันอุบัติเหตุทั้งหลาย ส่วนหนึ่งต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งบุคลากร นักศึกษาของเรา รวมไปถึงคนภายนอกด้วย ในเรื่องวินัยจราจร ความเร็ว ความระมัดระวัง เพราะบางครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากบุคคลเพียง 1-2% เท่านั้นที่ไม่ระมัดระวัง หรือ ละเลยกฎจราจร ซึ่งสามารถทำให้เกิดเหตุได้ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทุกวิถีทางทาง สำหรับความปลอดภัยด้านกายภาพ ตามหลักวิศวกรรมจราจร มหาวิทยาลัยจะเร่งแบบแปลนปรับปรุงครั้งใหญ่ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว”

Scroll to Top