มข.จัดการแข่งขัน Hackathon U2T for BCG 2022 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดการแข่งขัน Hackathon U2T for BCG 2022 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 250 คน ซึ่งมีตัวแทนทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปร่วมแข่งขันในระดับประเทศจำนวน 4 ทีม ดังนี้

  1. ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ ทีม แซบดีนัวดี วิถีคนเอาถ่าน ตัวแทนจากตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ทีม แพด (แพทย์) พื้นบ้าน ตัวแทนจากตำบลแพด จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยสกลนคร
  3. ด้านพลังงานและวัสดุ ได้แก่ ทีม Chiangkhan story ตัวแทนจากตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  4. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ ทีม ลานี ไหมขิด ตัวแทนจากตำบลหนองอ้อ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยอุดรธานี

ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้เข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ขอเชิญติดตามให้กำลังใจตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการแข่งขันระดับประเทศในวันที่ วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ทางเพจ U2T Online Community

ดูภาพบรรยากาศการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1YA7EE7c6el2qcn5izrNeBz0yakl…
Scroll to Top