VR Headset

ห้องสมุดมข.พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Metaverse experience ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยกา …

ห้องสมุดมข.พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Metaverse experience ให้กับนักศึกษา Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัวโครงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน (Metaverse experience)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัวโครงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน (Metaverse experience) Read More »

Scroll to Top