Smart University

naewna-รองปลัด อว.ชมเทคโนฯการศึกษา‘หัวเว่ย’ โชว์ในไทยครั้งแรกที่ขอนแก่น

รองปลัด อว.ชมเทคโนฯการศึกษา‘หัวเว่ย’ โชว์ในไทยครั้งแรกที่ขอนแ […]

naewna-รองปลัด อว.ชมเทคโนฯการศึกษา‘หัวเว่ย’ โชว์ในไทยครั้งแรกที่ขอนแก่น Read More »

mgronline-หัวเว่ย โชว์นวัตกรรม Education Summit 2023 รับอุตฯ การศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ย โชว์นวัตกรรม Education Summit 2023 รับอุตฯ การศึกษาปร

mgronline-หัวเว่ย โชว์นวัตกรรม Education Summit 2023 รับอุตฯ การศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

iphone-droid-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ

iphone-droid-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

overclockzone-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ

overclockzone-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ Education Summit ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

mxphone-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ EDUCATION SUMMIT 2023 ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ EDUCATION SUMMIT 2023 ครั้งแรกนอกกรุ

mxphone-หัวเว่ยยกทัพนวัตกรรมโชว์ EDUCATION SUMMIT 2023 ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ รับแผนอุตฯการศึกษาปรับตัวยุคดิจิทัล Read More »

มข. ร่วม กฟผ. หนุน Smart Campus ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้  (พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ) เวลา 09.30 น.  มหาวิทยา

มข. ร่วม กฟผ. หนุน Smart Campus ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม Read More »

Scroll to Top