PM 2.5

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดี มข.กล่าวถึงบทบาทงานวิชาการ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น งานวันนักข่าว 64

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว …

อธิการบดี มข.กล่าวถึงบทบาทงานวิชาการ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น งานวันนักข่าว 64 Read More »

หลายภาคส่วนร่วมประชุมพิจารณาร่างมติโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th URL : https://thainews.prd.go. …

หลายภาคส่วนร่วมประชุมพิจารณาร่างมติโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น Read More »

Scroll to Top