MOU

สถาบันฯ ครูอาเซียน ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็น “นวัตกร”

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึก […]

สถาบันฯ ครูอาเซียน ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็น “นวัตกร” Read More »

บ้านเมือง : นิสสัน สานต่อความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th/

บ้านเมือง : นิสสัน สานต่อความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า Read More »

motortrivia : Nissan สานต่อความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า

สำนักข่าว : motortrivia.com URL :  https://motortrivia.com/20

motortrivia : Nissan สานต่อความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับ

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง Read More »

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MOU กับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการสำรวจทางภูมิสารสนเทศ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MOU กับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการสำรวจทางภูมิสารสนเทศ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ Read More »

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU กับบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU กับบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ Read More »

KKBS ร่วมลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ค

KKBS ร่วมลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. MOU ร่วมกับบริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล

คณะเกษตรศาสตร์ มข. MOU ร่วมกับบริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด Read More »

“ม.ขอนแก่น” ผนึก 3 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ “การประกอบการดิจิทัล”

สำนักข่าว: บ้านเมือง URL: https://www.banmuang.co.th/news/reg

“ม.ขอนแก่น” ผนึก 3 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ “การประกอบการดิจิทัล” Read More »

Scroll to Top