คอลัมน์: ผ่ามุมคิด: ‘ขอนแก่น’ตลาดโอกาส แก้วิกฤติเมืองท่องเที่ยวฟุบ