Medical Hub

today.line-มข.ถก K-MEDI Hub เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ 

matichon-มข.ถก K-MEDI Hub เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการแพทย์

innews-มข.หารือความร่วมมือกับK-MEDI Hub เดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

prfreeonline-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์ 

มข.เปิดบ้านต้อนรับ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” หารือโมเดล Wellness and Medical Hub สู่การพัฒนานโยบายสาธารณสุข

muanchonthainews-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

Medical Hub ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มข. ขยายเตียงให้บริการเพิ่มกว่า 700 เตียง เตรียมเปิดให้บริการปี 2568 อัพเดทภาพความคืบหน้า เดือนพฤษภาคม 2565 โครงการศูนย์การแพท…ย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ในโครงการ…

Scroll to Top