Korea National University of Education (KNUE)

มข. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทน จาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชีย

มข. ร่วมหารือผู้แทน KNUE ลุยพัฒนาเครือข่ายการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย

มข.ประชุมผู้แทน Korea National University of Education ร่วมพัฒนาการศึกษาภูมิภาคเอเชีย

Scroll to Top