kkUVolts

muanchonthainews-มข. จับมือ “บ้านปู เน็กซ์” MOU ประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

banmuang-“มข.” จับมือ “บ้านปู เน็กซ์” MOU ประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

news.esankhonkaennews-“มข.”จับมือ ‘บ้านปู เน็กซ์’ประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

muanchonthainews-มข. จับมือ “บ้านปู เน็กซ์” MOU ประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

naewna-รายงานพิเศษ : มข. จับมือ ‘บ้านปู เน็กซ์’ MOU ประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

today.line-มข.ลงนาม MOU บ้านปู เน็กซ์ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน” 

mgronline-มข.ลงนาม MOU บ้านปู เน็กซ์ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน”

eventesan-มข. จับมือ “บ้านปู เน็กซ์” MOU ประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

khonkaenlink-มข. ร่วมกับ “บ้านปู เน็กซ์” ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่

Scroll to Top