KKU Library

สำนักหอสมุดจัด Hackathon ค้นหาโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานย่านศรีจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชาวขอนแก่น

KKU Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ TCDC K …

สำนักหอสมุดจัด Hackathon ค้นหาโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานย่านศรีจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชาวขอนแก่น Read More »

Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่องและมีบทบ …

Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย Read More »

ชวนอ่านหนังสือมนุษย์ : หนังสือในห้องสมุดไม่ใช่มีแค่ฉบับพิมพ์

หนังสือมนุษย์ คือคนที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น สามาร …

ชวนอ่านหนังสือมนุษย์ : หนังสือในห้องสมุดไม่ใช่มีแค่ฉบับพิมพ์ Read More »

Scroll to Top