KKIM2020

ปอดเหล็กจากเอธิโอเปียคว้าชัยในการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอน 2020”

สร้างความอุ่นใจให้นักวิ่งกับมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย เมื่อหมอ มข.ชวนเพื่อนหมอและจิตอาสา หนุนขอนแก่นมาราธอนนานาชาติวิ่งประกบเต็มระยะให้การช่วยเหลือตลอดเส้นทาง

เอกอัครราชทูตร่วมวิ่งในขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ชื่นชมการจัดงาน เสริมความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ

Asrar Hiyrdin Abderehman นักวิ่งจากเอธิโอเปีย คว้าแชมป์วิ่งมาราธอน ใน“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020” ด้วย เวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที 17.3 วินาที

Scroll to Top